dijous, 12 de novembre de 2009

Pla de consum de fruita a les escoles

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha desenvolupat un Pla de consum de fruita a les escoles.

A partir del mes de gener i fins al mes de juny de 2010, durant una setmana de cada mes, es distribuirà fruita seleccionada en funció de l’estació, la proximitat de la producció, la qualitat, etc.

La fruita es repartirà entre els nens i les nenes perquè en consumeixin durant l’esmorzar i/o el berenar, i dins del recinte de l’escola.

Als centres escolars, se’ls facilitarà un calendari indicant les setmanes en què es farà la distribució dels productes seleccionats, així com unes fitxes sobre les característiques més destacables d’aquests, per tal que n’informin les famílies.

Les escoles desenvoluparan activitats complementàries al consum de fruita.L'ajut podrà ser sol•licitat pels mercats centrals de fruites que organitzin dins el termini comprés entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2010, activitats relacionades amb la promoció de fruita fresca entre nens i nenes, i en les quals participi l'alumnat dels centres escolars adherits al pla de consum de fruita per al curs escolar 2009-2010.

Ajuts destinats al consum de fruites mitjançant el subministrament en fresc a l'alumnat de centres escolars en el marc d'un Pla de consum de fruita a les escoles, durant el curs escolar 2009-2010.

Per gaudir de l'ajut han de participar activament:

- Les entitats col•laboradores (seguint el procediment implicat en aquesta fitxa)

- Els centres educatius beneficiaris (IMPORTANT), que han de presentar la seva pròpia sol•licitud dintre del seu propi termini

Tota la documentació necessària la podreu trobar aquí