divendres, 20 de novembre de 2009

Les institucions hoteleres més importants del Regne Unit, han visitat l’EUHT StPol.

El passat 9 de novembre l'EUHT de Sant Pol va rebre la visita de Marc Vestringe, Mair Davison (Educational Catering Association) i Jeff Booth (Westminter Kinsway College) i president de PACE-Asociación Escuelas Hoteleras de la Gran Bretanya.

L'objectiu de la reunió va ser el d'establir nous vincles entre les tres institucions i l'EUHT de Sant Pol de cara a futures col•laboracions, tant acadèmiques com institucionals, com d'intercanvi de professorat, d'alumnes i la coordinació de practiques. EUHT de Sant Pol es la única escola que ha guanyat el concurs d'estudiant internacional de l'any de la ECA en quatre ocasions. El mencionat esdeveniment es va organitzar a Sant Pol al 2003 amb la representació d'escoles hoteleres de 25 països.