dimecres, 6 de gener de 2010

Gamba de Palamós, nova marca de garantia

La Generalitat ha donat el vistiplau al registre de la marca de garantia de Gamba de Palamós i al seu reglament d'ús. Això permetrà certificar l'origen i la qualitat de la gamba, així com la seva promoció i prestigi. Les empreses o entitats que vulguin utilitzar la marca Gama de Palamós s'hauran de sotmetre a una auditoria.

El registre de la marca de garantia Gamba de Palamós disposa ja del vistiplau de la Generalitat després d'haver obtingut la informació positiva de la direcció general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i de la direcció general de Pesca i Acció Marítima. Aquest informe era el darrer pas que mancava per procedir al registre oficial de la nova marca de garantia Gamba de Palamós a l'oficina espanyola de patents i marques.

Un cop aprovat aquest reglament i acabada la fase de registre, aquells productors, empreses o entitats que vulguin utilitzar la marca de garantia Gamba de Palamós s'hauran de sotmetre a les auditories de certificació i complir els requisits que estableix el reglament. A partir d'ara, el comitè de certificació procedirà a l'avaluació de les sol·licituds de la marca presentades i dels processos d'auditoria i ratificarà la concessió dels certificats i, conseqüentment, l'autorització per a la utilització de la marca Gamba de Palamós. Aquest comitè de certificació té com a objectiu prioritari assegurar el bon ús de la marca de garantia Gamba de Palamós i el compliment del seu reglament. El nou reglament permet certificar l'origen de la gamba, la seva qualitat, la seva promoció, divulgació i prestigi, ja que es tracta d'un producte propi i d'un actiu diferencial del municipi de Palamós.

Durant aquests darrers mesos ja s'han avaluat dotze expedients de certificació de diferents embarcacions del port de Palamós que es dediquen, majoritàriament, a la pesca de la gamba, dels quals nou han estat ratificats.

Nova imatge de marca

Per identificar la gamba amb el certificat de garantia Gamba de Palamós, s'ha creat una nova imatge de la marca i s'estan elaborant els manuals necessaris per al compliment del reglament d'ús que han de fer els pescadors, peixaters i restauradors.

Informació publicada a El Punt.cat