dimecres, 15 de juliol de 2009

Premi al/la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovadora/a 2009

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària. Per aquest motiu ja fa anys que la Generalitat de Catalunya va reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

Però, l'artesà/ana ha d'evolucionar al mateix ritme que la societat. L'ofici s'ha de mantenir tradicional i a la vegada modernitzat, per adaptar-se al que demana el consumidor actual. Una eina molt important i significativa dintre d'aquest camp es l'aportació que fan els joves artesans alimentaris.

Mitjançant l'ORDRE ARP/81/2003, de 21 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural va crear i convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a de l'any 2003, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l'esforç dels/de les joves artesans/anes alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes.

Valorats els resultats aconseguits en les edicions anteriors, es considera convenient convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a per a l'any 2009.

El termini per a poder presentar la candidatura finalitza el proper 13 d'agost.

Informació extreta de gencat.cat podeu trobar tota la informació clicant aquí